Након завршетка уређења блоковског зеленила на Лиману 1, радници „Градског зеленила“ данас су започели радове на Лиману 2, на површини између улица Милице Стојадиновић Српкиње, Благоја Паровића и Бошка Бухе. Планирано је уклањање девет трулих стабала и вађење пањева, садња 42 стабла кедра, пирамидалног дуда, липе и мечије леске, 933 саднице украсног шибља, као и реконструкција 4700 м2 травњака.

Пројекат је финансиран средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада.