Na teritoriji grada JKP „Gradsko zelenilo“ počelo je uklanjanje 781 suvog stabla. Prioritet imaju površine gde je direktno ugrožena bezbednost građana i imovine. Radi se u svim delovima grada, a danas je na redu obaranje suvih lipa na Bulevaru Mihajla Pupina i suvih stabala u okolnim ulicama. Za sutra su planirani radovi u ulici Narodnog fronta. Ovih dana počinje i obaranje suvih stabala u dvorištima osnovnih škola u gradu i prigradskim naseljima, dok je isti posao u obdaništima u toku. Školska dvorišta se, inače, ne nalaze u Programu redovnog održavanja zelenih površina. Po završetku vegetacionog perioda predviđena je sadnja mladih sadnica na mestima sa kojih su uklonjena suva stabla. Podsećamo da je jesenas uklonjeno i zamenjeno novim sadnicama blizu 1300 suvih, bolesnih i prestarelih stabala u Novom Sadu, a da su novi slučajevi suvih stabala (781) primećeni početkom vegetacionog perioda.

U Novom Sadu,                                                              Ivan Nožinić, savetnik generalnog direktora
04.09.2013.