Данас су почели  радови на реализацији прве фазе Пројекта „Очување и унапређење зеленила дела Сомборског булевара“ – од улице Јожефа Атиле до улице Цара Душана у Новом Саду

По Пројекту  биће посађено 77 комада дрвећа лишћара – копривића и глога и то у полипропиленске цеви, као и 1.200 комада украсног шибља и постављање тепих травњака  површине 5060 м2. Око шибља и дрвећа  биће посут малч – како би се сачувала влажност земљишта.

Прва фаза, која је управо започета, обухвата земљане  радове,  у које спада копање рупа, измена  неплодне земље хумусном – обогаћеном компостом, као и постављање полипропиленских цеви.

Друга фаза следи на јесен, а подразумева садњу дрвећа и шибља, подизање травњака и малчирање.