На конкурску „Суфинансирање пројеката који се финансирају из фондова Европске уније“, расписаном од стране Покрајинског секретаријат за финансије, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је потисало уговор о додели 4.000.000,00 динара бесповратних средстава за суфинансирање пројекта GreEnergy. Ради се о пројекту прекограничне сарадње ИПА програма Хрватска-Србија 2014-2020 у ком је Зеленило један од партнера на пројекту са буџетом од 308.427,73 еура.

pokrajina 3

Идеја је да секроз примере добре праксе у градским срединама, реализацијом овог пројекта, промовише побољшање енергетске ефикасности, термалног комфора становништва и животне средине градова. Конкретна акција се односи на креирање зеленог крова и зеленог зида у Новом Саду и Осијеку, као највећим градовима на подручју прекограничног програма. У Новом Саду је то кров и зид на згради Школе за основно и средње образовање „Милан Петровић“ на Новом насељу.

pokrajina 4

Град Нови Сад и ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад препознати су као поуздани и квалитетни партнери за подизање стандарда и постизање циљева постављених од стране Европске уније, што показује и чињеница да је ЈКП „Градско зеленило“ у 2019. години потписало још један важан уговор, са немачком агенцијом ГИЗ, којим је обезбеђена донација у износу од 390.000,00 еура за изградњу компостног поља. Интерес овог пројекта је да биоотпад који Зеленило сакупља са градских површина, прерађен, у виду компоста буде поновног враћен у употребу за потребе Града Новог Сада.