Programom redovnog održavanja zelenih površina „Gradsko zelenilo“ je ove godine prvi put obuhvatilo i prigradska naselja, za šta je izdvojeno 20 miliona dinara. Održavanje ranijih godina svodilo se na pojedinačne akcije ozelenjavanja i uklanjanje ambrozije. Od januara ove godine delovi opštine koje čine prigradska naselja izjednačeni su sa gradskim.

Javno komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ započelo je sadnju u prigradskim naseljima. Do kraja godine biće posađeno  preko 400 novih stabala, 1500 sadnica ukrasnog šiblja, naši radnici iskrčiće samoniklu vegetaciju na oko 7000 m2, rekonstruisaće nekoliko hiljada kvadratnih metara travnjaka, orezaće drveće, a gde je potrebno i ukloniće suva stabla.