Програмом редовног одржавања зелених површина „Градско зеленило“ је ове године први пут обухватило и приградска насеља, за шта је издвојено 20 милиона динара. Одржавање ранијих година сводило се на појединачне акције озелењавања и уклањање амброзије. Од јануара ове године делови општине које чине приградска насеља изједначени су са градским.

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ започело је садњу у приградским насељима. До краја године биће посађено  преко 400 нових стабала, 1500 садница украсног шибља, наши радници искрчиће самониклу вегетацију на око 7000 м2, реконструисаће неколико хиљада квадратних метара травњака, орезаће дрвеће, а где је потребно и уклониће сува стабла.