Радовима у Ветернику који су почели у петак 17. јануара, „Градско зеленило“ је започело спровођење пројекта санације, очувања и унапређења зелених површина у приградским насељима. У оквиру ове акције Ветерник ће бити богатији за 53 нова стабла копривића, бреза, леске, украсне шљиве и платана. Сем садње нових стабала, у близини дома здравља, предшколске установе и месне заједнице у току је уклањање сувих стабала и орезивање грана за које је процењено да угрожавају безбедност грађана.

Радници „Градског зеленила“ данас су започели посао и у Степановићеву. У парку у центру тог приградског насеља и у околини дома здравља биће уклоњене суве гране и сува стабла, а биће посађене три саднице јасена и један кедар.

 

Пројектом санације, очувања и унапређења зелених површина у приградским насељима предвиђена је садња 370 стабала лишћара и 97 четинара, као и велика количина украсног шибља и живе ограде. Од лишћара најзаступљенији су платан, јасен и украсна шљива, а од четинара кедар и туја.

 

Приградска насеља нису обухваћена програмом одржавања ЈКП „Градско зеленило“, али како су зелене површине приградских насеља веома важан део укупног система зеленила Града нашли смо начин да уз финансијску помоћ Градске управе за животну средину реализујемо потребне активности.