Javno-komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ nastavilo je radove na uređenju zelenih površina na Petrovaradinskoj tvrđavi. Prvi deo projekta na krčenju samonikle vegetacije na površini od 21-og hektara završen je protekle jeseni, a sada se radi na prostoru od 32 hektara, uključujući bedeme i kosine.  Radove finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine sa 57,5 miliona dinara. Rok za završetak radova je 1. novembar.

Na zelenim površinama Petrovaradinske tvrđave nalazi se velika količina tzv. kiselog drveta koje predstavlja jedno od najopasnijih invazivnih dvenastih biljaka. Kiselo drvo nema prirodne neprijatelje i prilagođeno je svim vrstama zemljišta, a lučenjem otrova zaustavlja rast drugih biljaka. Korenov sistem kiselog drveta na Tvrđavi narušava statičku stabilnost svih svodova, kapija, podzemnih vojnih galerija, pešačkih i kolskih staza, bedema, kao i instalacionih vodova širom kompleksa ovog spomenika kulture.