19 Јун
НЕМА НАПЛАТЕ УЛАЗА У НОВОСАДСКЕ ПАРКОВЕ СПОМЕНИКЕ ПРИРОДЕ

НЕМА НАПЛАТЕ УЛАЗА У НОВОСАДСКЕ ПАРКОВЕ СПОМЕНИКЕ ПРИРОДЕ

Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ на седници одржаној 8.априла ове године донео је Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја споменика природе „Дунавски парк“ у Новом Саду. Као и до сада, ценовником је предвиђенo плаћање накнадe за коришћење овог заштићеног добра у комерцијалне сврхе: снимање рекламних, документарних и играних филмова, снимање тонских записа, фотографисање, кoришћење салетле за одржавање промоција и сл., постављање покретних тезги, истицање имена итд.  Одлуком о накнадама није предвиђена наплата уласка у Дунавски парк, већ наплата накнаде за организовано вођење посетилаца у случајевима када се затражи стручни водич нашег предузећа. Само у том случају је могуће наплатити посету Дунавском парку и то по цени од 100 динара за одрасле особе, 50 динара за децу од 8 до 18 година, док деца до 8 година не плаћају услугу.