14 Окт 2020
Позив за јавни увид у Предлог плана управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период 2021-2030. године

Позив за јавни увид у Предлог плана управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период 2021-2030. године

У складу са чл. 54. Закона о заштити природе  (,,Службени гласник Р.С“, број 36/2009, 88/2010, 91/2010 – исправка, 14/2016 и 95/2018 – др.закон), ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад, Темерински пут бб,

ОБАВЕШТАВА

Јавност да ће у периоду од 14.10.2020. године до 12.11.2020. године, на званичном сајту ЈКП“Градско зеленило“ као и у просторијама ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад, у циљу обезбеђења учешћа јавности, бити изложен јавном увиду Предлог плана управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период 2021-2030. године.

Јавни увид се може остварити сваког радног дана у времену од 10.00 до 12.00 часова у просторијама ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад у Новом Саду, Темерински пут бб (особа за контакт особа: Светлана Кузманов 062 205 696).

Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ позива јавност да изврши увид у поменути Предлог плана управљања и достави писаним путем евентуална мишљења, примедбе и предлоге до 12.11.2020. године (на е-mail: svetlana.kuzmanov@zelenilo.com).

            Истовремено, ЈКП“Градско зеленило“ Нови Сад, обавештава јавност, као и заинтересоване органе и организације, да ће јавна расправа о Предлогу плана управљања заштићеним стаблима на територији Новог Сада за период 2021-2030. године бити одржана 13.11.2020. године у 12.00 часова у просторијама ЈКП“Градско зеленило“ у Новом Саду, Темерински пут бб.

ПРЕДЛОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ
СТАБЛИМА НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА ЗА
ПЕРИОД 2021.-2030. ГОДИНЕ