09 Дец 2015
Oчувaњe и унaпрeђeњe зеленила разделне траке у улици Руменачки пут у Новом Саду

Последњих неколико ноћи радници „Градског зеленила“ ангажовани су на реализацији пројекта који финансира Градска управа за заштиту животне средине, а који предвиђа очување и унапређење зеленила разделне траке на Руменачком путу. Радови се одвијају у термину од 22 до 06 часова, како не би долазило до застоја у саобраћају. За време радова, за возила је слободна по једна трака у оба смера.

Радове су синоћ обишли в.д. помоћника начелника Градске управе за заштиту животне средине Никола Бањац и директор „Градског зеленила“ Александар Богдановић.

Велики значај у укупном систему градског зеленила имају зелене површине уз градске саобраћајнице чинећи јединствену целину са уличним дрворедима и парковским  површинама. Њиховим уређењем се, осим позитивног  утицаја на животну средину на микролокалитету, значајно доприноси и повезивању градских зелених површина и јачање зелене мреже града. Зеленило уз саобраћајнице представља прву баријеру издувним гасовима који се емитују при дну, уз путеве. Оно својом великом релативном површином, а тиме и апсорпционом способности смањује штетно дејство аерозагађења.

Руменачки пут је изузетно саобраћајно оптерећен градски правац који повезује град са делом приградских насеља. Планираним радовима на садњи украсног шибља, као и уређењем травне површине очекује се смањење аерозагађења и буке, али и уређење сегмента зелене инфраструктуре која чини део зеленог прстена града.

За озелењавање разделне траке изабрана је врста шибља из рода Tamarix sp. Поменута врста шибља је изразито отпорна на загађења из ваздуха, отпорна на спорадично заслањивање тла и веома лака за одржавање. Због своје јаке изданачке снаге могуће је интензивно орезивање ове врсте шибља и формирање јаког склопа живе ограде.

Пројектом је планирано подизање травњака на површини од 2860 mи реконструкција травњака на површини од 780 m2. Планирана је садња 1200 комада шибља врста Тамарикс. Површине око посађеног шибља биће малчиране, како би се спречио раст корова и задржала влажност земљишта.