01 Нов 2016
Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa између улица Миленка Грчића, Банатске, Руменачке и Корнелија Станковића у Нoвoм Сaду

Градско зеленило“ је започело реализацију пројекта очувања и унапређења зеленила између улица Миленка Грчића, Банатске, Руменачке и Корнелија Станковића у Нoвoм СaдуПројектом који финансира Градска управа за заштиту животне средине предвиђено је орезивање 61 стабла лишћара и скраћивање крошњи 37 стабала јаблана. После припремних радова који су у току следи садња великог броја различитих врста лишћара, четинара и украсног шибља. Зеленило између зграда у овом кварту биће богатије за 146 лишћара и 9 четинара. Биће посађено и 205 комада хибискуса, као и нова жива ограда дужине 311 метара. Реконструкција травњака биће обављена на површини од 563 м2. Рок за завршетак радова је 15. децембар.