23 Окт 2019
ОБЕЛЕЖАВАЊЕ 75 ГОДИНА ОД ОСЛОБОЂЕЊА ГРАДА НОВОГ САДА У II СВЕТСКОМ РАТУ

Поводом обележавања 75 година од ослобођења Града Новог Сада у II Светском рату, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад je данас посадило 75 стабала у улици Сентандрејски пут у оквиру реализације пројекта „Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Сентандрејског пута у Нoвoм Сaду“. Садњи су присуствовали чланица Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине Мира Раденовић и директор ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад Милош Егић.

Симболично, поводом седамдесетпетогодишњице, садимо 75 дрворедних садница копривића (69 комада) и пирамидалног јасена (6 комада).

Пројектом је предвиђена садња укупно 374 комада стабала, највише округластог јасена (125 комада), копривића (86 комада), као и још 7 различитих врста лишћарског дрвећа. Поред дрвећа сади се 10 060 комада различитих врста шибља.

Средства за реализацију овог пројекта планирана су у буџету Града Новог Сада на позицији Градске управе за заштиту животне средине Града Новог Сада за реализацију програма коришћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине.

У циљу унапређења животне средине и општих услова живота у градској средини, као и повећања зелених површина, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је у сарадњи са Градом отпочело садњу нових десет хиљада садница као један од приоритетнијих циљева. Ови циљеви ће се делом остварити кроз реализацију пројеката које финансира Градска управа за заштиту животне средине, као и кроз садњу у оквиру редовних активности Градског зеленила.