U Budisavi je juče započet projekat sadnje vetrozaštitnog pojasa koji će zauzimati površinu od 6 hektara. Sadnji su prisustvovali član Gradskog veća za privredu Milorad Radojević, predstavnik saveta za pružanje stručne pomoći u preduzimanju aktivnosti u ozelenjavanju i pošumljavanju gradskih površina prof. dr Saša Orlović i direktor JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad Miloš Egić.

Direktor „Gradskog zelenila“ Miloš Egić istakao je da se realizacijom ovog projekta započelo podizanje vetrozaštitih pojaseva na teritoriji grada koji imaju višestruki značaj i da će se u okviru sadnje u Budisavi posaditi ukupno 7322 komada visokog drveća i 7278 komada sadnica nižeg rasta u dužini od 14km.