Međunarodni ekološki kalendar


 • 26. januar  Svetski  dan  obrazovanja  o  zaštiti  životne  sredine
 • 02. februar  Svetski  dan  močvarnih  područja
 • 14. februar  Svetski  dan  očuvanja  energije
 • 18. februar  Međunarodni  dan  biološke  kontrole
 • 10. mart  Dan  bez  dima
 • 14. mart   Međunarodni  dan  reka
 • 21. mart  Svetski  dan  šuma
 • 22. mart  Svetski  dan  vode
 • 23. mart  Svetski  dan  meteorologije
 • 27. mart  Sat  za  našu  planetu
 • 17. april  Međunarodni  dan  zdravlja
 • 22. april  Dan  planete  Zemlje
 • 26. april  Dan  obnovljivih  izvora  energije
 • 30. april  Međunarodni  dan  zaštite  od  buke
 • 09. maj  Međunarodni  dan  ptica
 • 15. maj  Internacionalni  dan  klime
 • 20. maj  Međunarodni  dan  zdravih  gradova
 • 22. maj  Svetski  dan  zaštite  biodiverziteta
 • 24. maj  Evropski  dan  parkova
 • 31. maj  Svetski  dan  borbe  protiv  pušenja
 • 05. jun  Svetski  dan  zaštite  životne  sredine
 • 08. jun  Svetski  dan  zaštite  planinske  prirode,  Svetski  dan  okeana
 • 15. jun  Svetski  dan  vetra
 • 17. jun  Svetski  dan  borbe  protiv  suša  i  poplava
 • 21. jun  Dan  Sunca
 • 29. jun  Međunarodni  Dan  Dunava
 • 11. jul  Svetski  dan  populacije
 • 16. septembar  Svetski  dan  zaštite  ozonskog  omotača
 • 22. septembar  Dan  bez  automobila
 • 27. septembar  Svetski  dan  turizma
 • 28. septembar  Dan  zelene  kupovine
 • 06. oktobar  Svetski  dan  staništa
 • 11. oktobar  Svetski  dan  za  smanjenje  prirodnih  katastrofa
 • 16. oktobar  Dan  hrane
 • 03. novembar  Svetski  dan  čistog  vazduha
 • 08. novembar  Svetski  dan  urbane  tehnologije
 • 17. novembar  Svetski  dan  ekoloških  pokreta
 • 29. novembar  Dan  borbe  protiv  trgovine  krznom
 • 11. decembar  Dan  planina
 • 29. decembar  Dan  biološke  raznovrsnosti