IPA пројекти

Камион са шасијом 2020

Објављено: 03.06.2020.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 2020

Објављено: 15.01.2020.

ЈНМВ 29/2020 Услуга сервиса путничких и лаких теретних возила

Објављено: 04.12.2020.

ЈНМВ 33/2020 Услуге сервиса возила и припадајуће опреме- „MULTICAR“

Објављено: 03.12.2020.

Квалификациони поступак

Преговарачки поступак