ЈНОП 31/2019 Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 3 Изградња компостног поља

Објављено: 30.12.2019.

Квалификациони поступак

Прва фаза квалификационог поступка

Преговарачки поступак