IPA пројекти

Претходно обавештење

Отворени поступак

Јавна набавка мале вредности

Квалификациони поступак

Друга фаза квалификационог поступка

КП 3-12/2014 Резервни делови за машине за пољопривреду и шумарство по партијама

Објављено: 11.05.2014.

Преговарачки поступак