Ekipe Zimske službe „Gradskog zelenila“ tokom jučerašnjeg dana radile su u više smena – od 3 časa ujutru do sinoć u 23 sata. Na 32 lokacije koje spadaju u ingerencije našeg preduzeća posuto je 6,9 tona soli. Ono što je trenutno najveći problem i danas predstavlja prioritet na terenu je skidanje snega sa drveća na javnim površinama. S obzirom na to da sa velikog broja stabala još nije opalo lišće, pod teretom snega veliki broj grana se odlomio, a naše ekipe su zbog toga intervenisale u dvadesetak slučajeva širom Novog Sada. U pet slučajeva došlo je i do rušenja stabala.