„Gradsko zelenilo“, kao društveno odgovorno preduzeće, potpisalo je ugovor sa firmom „Greentech“ koja se bavi otkupom i preradom sekundarnih sirovina. Naš cilj je da se na Štrandu, gde tokom kupališne sezone boravi više od pola miliona ljudi, obavlja primarna selekcija otpada. Iz tog razloga na svim delovima plaže postavljeni su kontejneri različitih boja, zavisno od vrste otpada. Crveni služe za staklenu ambalažu, žuti za pet ambalažu i limenke, zeleni za komunalni otpad i plavi za papir. Ovom prilikom apelujemo na posetioce gradske plaže da se uključe u proces reciklaže, jer na taj način učestvuju i u očuvanju životne sredine.
Dodajmo i to da su zakupci lokala od ove godine dužni da sami razvrstavaju otpad, što će značajno doprineti povećanju procenta reciklikanog otpada u Novom Sadu, s obzirom na količinu smeća koja se svakog dana sakupi na Štrandu.