Новчани део Октобарске награде у износу од 130.000 динара, ЈКП „Градско зеленило“ поклонило је ШОСО „Милан Петровић“ за набавку „Ceragem“ апарата. Овај апарат користи се за терапију особа оболелих од церебралне парализе. „Ceragem“ апарат биће постављен у просторијама школе „Милан Петровић“, а сем ђака ове установе, биће на располагању и осталој деци која болују од церебралне парализе, уз мишљење лекарске комисије.

Подсетимо да је током манифестације „Штранд фест“ која је одржана 3. и 4. октобра на градској плажи прикупљена 161.900 динара, што је искоришћено за набавку две индукционе петље за школу „Милан Петровић“, које се користе за олакшавање праћења наставе и уопште комуникацију са децом оштећеног слуха.