Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ наставило је са модернизацијом механизације. Захваљујући издвајању 6,7 милиона динара из Градских капиталних субвенција, набављене су две машине  за кошење траве од којих свака замењује по 15 радника. Реч је о тзв. Куботама, од којих је једна самоходна косачица са ротокосом, а друга је намењена коровским површинама и има уграђену дробилицу за ситњење покошене траве, тако да сакупљање није потребно. Уз обе Куботе набављене су и даске за чишћење снега, тако да ће машине бити у употреби и у склопу Зимске службе. Свака од ове две машине дневно може да покоси и до 100.000 м2 травнате или коровске површине.