rasadnik (4)Биобашта и мали вртови


Био башта

Био башта се налази у склопу расадника ЈКП „Градско зеленило“. Представља изложбу биљних врста и сорти цвећа, поврћа, зачинског и лековитог биља, воћних врста и дендролошког садног материјала. У једном делу био баште налазе се и ‘Мали вртови“, пројекат који за циљ има да се прикажу могућа идејна решења озелењавања малих површина (баште, балкона). Поједини делови вртова одвојени су стазама тако да су направљени појединачни вртови. У “Малим вртовима“ налазе се биљне врсте различитих форми (пирамидалне, кугласте и жалосне) лишћари, четинари, шибље, жива ограда, руже и цвеће. Наведена концепција био баште са „Малим вртовима“ пружа могућност промовисања значаја зеленила као елемента животне средине. „Мали вртови“ заједно са био баштом  такође имају за циљ организовану едукацију деце, школског и предшколског узраста као и стручна предавања.

Избор биљака за мале вртове

Избор биљака за мале вртове утиче на стил саме баште. При избору биљака морамо водити рачуна о месту и захтеву садње саме биљке. Биљке самом врту дају посебан стил, топлину и дубину, а то су само неки од њихових ефеката. Због богатства биљних врста тешко се одлучити за поједине врсте приликом садње, мада ће неке од њих отпасти због услова којих се гаје, неодговарајуће подлоге, климатских услова, величине и брзине раста. Вредност и лепота појединих биљних врста доћиће до изражаја у разним годишњим добима, тако да ће требати времена да се употпуни визуелни ефекат самих вртова.

Водич кроз “Мале вртове“

  • У једном делу ‘Малих вртова’ налазе се лишћарске врсте, калемљене форме лишћара, где је представљена пирамидална, жалосна и кугласта форма лишћара. Ове калемљене врсте погодне су за садњу у узаним зеленим површинама у градској средини. Све врсте које су овде посађене произведене су у расаднику „Градског зеленила“ и имају декоративну вредност.
  • У “Вртовима“ су представљене и врсте четинара које су пратећи део у једној башти Thuje, Chamaeciparys, Abies, затим патуљасти полегли четинари.
  • Украсно шибље са годишњом сменом цветања почев од Forzycia која цвета у рано пролеће,  Spiree, Deucie, Hibiskus, па све до Cornus чије гране црвеном бојом красе башту у зимском периоду.
  • Излог „живих ограда“ представља избор украсног шибља које може да се сади као ограда, коју ћемо орезивати и одржавати током године. Приказане су врсте које подносе орезивање, које се могу садити као жива ограда а то су Ligustrim, Tamarix, Hibiskus, Berberis, Evounymus, Prunus laurocerasus и друге. Ове ограде могу да замене стандардне жичане ограде и самим тим улепшају простор својом природном појавом.
  • Централни део малих вртова је цветна гредица која у два аспекта годишње пресликава садњу у граду.