Zbog velike količine padavina tokom leta, cvetanje ambrozije očekuje se za desetak dana, što je ranije nego što je uobičajeno. Zbog toga je rukovodstvo Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ intenziviralo radove na košenju korovskih površina, ali i travnjaka koji se nalaze u Programu redovnog održavanja. Radno vreme radnika terenu produženo je, sve dok ne počne cvetanje ambrozije, a u interesu velikog broja građana koji su na nju alergični. Od početka akcije suzbijanja ambrozije košenjem i hemijskim sredstvima pređeno je blizu 1,5 miliona kvadratnih metara. U toku su radovi na oko 1,1 miliona kvadrata. Na području Šangaja radi se 301.800 m2, Kaća 86.900, Budisave 51.000, u Industrijskoj zoni Jug i Sever 2  91.600, na Bulevaru Patrijarha Pavla 82.200, na Novom naselju 61.500, u Rumenki 109.680,  Petrovaradinu 36.000 i na Limanima 49.800 kvadratnih metara.

U poslednje vreme uočen je i porast površina pod ambrozijom na parcelama koje nisu u javnoj svojini na sremskoj strani Grada, kao i na prostoru Klise, Velikog rita i Sajlova.