Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ данас је привело крају радове на унапређењу зеленила у Шумадијској улици на Подбари. У овом делу града на месту старих, трошних кућа последњих неколико година изграђене су вишеспратнице, а приликом градње оштећено је некадашње зеленило. То је био разлог спровођења овог пројекта који је финансиран средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине.

 

Посађено је 29 стабала лишћара, уклоњено 11 сувих стабала, формирана жива ограда дужине 304 метра, а на 908 м2 реконструисан је травњак.