У највећој и најстаријој градској површини која је под заштитом државе – Каменичком парку, до краја недеље биће завршени „Градског зеленила“ који су трајали претходна два месеца. Са 63.000 м2 уклоњено је самоникло шибље и подраст. Постојеће инфо табле су поправљене, а израђена је и „Студија постојећег стања језера у зони клизишта Моста слободе са предлогом прелиминарних радова на одржавању језера до коначног решења његове санације“. Ова студија представља стручну основу за предузимање активности на уређењу језера, односно унапређењу заштићеног природног добра.

 

Радови на површини оивиченој улицама Милице Стојадиновић Српкиње, Благоја Паровића и Бошка Бухе на Лиману 2 данас ће бити приведени крају. Прво је изнивелисан терен који је био у веома лошем стању и насут хумус. Посађена су 42 стабла кедра, пирамидалног дуда, липе и мечије леске, 933 саднице украсног шибља, а реконструисан је и травњак површине 4700 м2. Пројекат је финансиран средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Новог Сада.