Највећи део радова на обнови јединог преосталог језера у Каменичком парку је завршен. Фирма „Булевар компани“ која је ангажована као подизвођач, после месец и по дана завршила је вађење муља, смећа и растиња из језера и искрчило самоникло растиње око језера. Искрчено је и самоникло растиње у близини извора воде којом се оно пуни. Урађена је и дренажа, а сада су на реду радови на изградњи прилазних стаза и постављању инфо табли. Следеће године је на реду хортикултурно уређење овог дела парка и самог језера. Радници „Градског зеленила“ раде на крчењу подраста у делу овог заштићеног природног добра које се простире према Дунаву. У току је и израда студе о заштити културно историјских споменика у Каменичком парку коју заједно раде Покрајински завод за заштиту споменика и ЈКП „Градско зеленило“. За 2018. Годину планирани су и радови на њиховој заштити, а на основу поменуте студије.

Ускоро се очекује и расписивање тендера за извођење радова на изградњи пешачких стаза и постављању расвете на соларну енергију. Овај посао заједнички финансирају Покрајина и град са 70 милиона динара и ово су најобимнији радови на обнови најстаријег и највећег новосадског парка у последњих неколико деценија.