rasadnik (43)

Tokom septembra 2013. godine od strane Menadžmenta „Gradskog zelenila“ formirano je Odeljenje prema trećim licima. Osnovni cilj je to što je na jednom mestu formiran stručno-poslovni tim koji će se baviti prvenstveno istraživanjem tržišta na novou grada i šire okoline.

Osnovni predmet delatnosti Odeljenja za treća lica je izrada ponuda sa našim uslugama javno-komunalnim i javnim preduzećima čiji je osnivač Grad Novi Sad, budžetskim i drugim državnim korisnicima po cenovniku JKP „Gradsko zelenilo“.

Drugi segment poslovanja odnosi se na saradnju sa velikim preduzećima koja egzistiraju na tržištu grada Novog Sada i bliže okoline.

Treći segment posvećen je ugovaranju poslova građanstvu u skladu sa tehničko -tehnološkim, ekonomskim i drugim mogućnostima preduzeća.