„Gradsko zelenilo“ trenutno u mehanizaciji ima veliku količinu peska koja je ostala kao rezerva iz perioda kada smo slali pomoć poplavljenim područjima i najbolji način da se on iskoristi je da se zameni pesak u stotinak peščanika koji su u veoma lošem stanju. To se, pre svega, odnosi na higijenu. Peščanici su puni smeća i svega onoga što ostane iza kućnih ljubimaca koje mnogi vlasnici umesto na prostorima predviđenim za istrčavanje pasa, izvode tamo gde im nije mesto. Već godinama unazad, roditelji deci, zbog mogućnosti zaraze, brane da se igraju u pesku u dvorištima. Trenutno je u toku popis peščanika koje je moguće osposobiti za namenu za koju su i predviđeni. Mnogi su uništeni ili im je u međuvremenu promenjena namena. Trudićemo se da prilikom odabira budu zastupljeni svi delovi grada i sva prigradska naselja. Plan je da se iz peščanika ukloni korov, smeće i zameni pesak do dubine od 30-40 centimetara. Ovom prilikom apelujemo na vlasnike kućnih ljubimaca da se striktno pridržavaju odredbe po kojoj kućne ljubimce mogu da istrčavaju samo na 10 lokacija u gradu koje su predviđene za tu namenu. Inače, „Gradsko zelenilo“ će uskoro, u dogovoru sa našim nadzorom iz Zavoda za izgradnju grada, početi i uređenje tih 10 lokacija za istrčavanje pasa, koje su, moramo priznati, nedovoljno obeležene isključivo info tablama. Plan nam je da one budu ograđene i mnogo vidljivije, na zadovoljstvo i vlasnika kućnih ljubimaca i onih građana koji nisu ljubitelji životinja. Očekujemo da do kraja godine bar dva prostora za istrčavanje pasa budu ograđena, a na proleće i ostalih osam.