Тренутно су у току радови „Градског зеленила“ на крчењу подраста и самониклог шибља у Каменичком парку, најстаријем и највећем новосадском парку. Истовремено, ради се и на уређењу мини целина у парку: на Видиковцу – лево од пешачке стазе, локацијама око сфинге, а пањ храста који потиче из времена настанка парка биће посебно и на необичан начин обележен. Ускоро ће бити постављене 22 нове корпе за смеће, пет едукативних табли са подацима о биљном и животињском свету овог споменика природе и тзв. излетнички комплети (клупе и столови). Сав парковски мобилијар израђен је у столарској радионици „Градског зеленила“.

И овај пројекат финансиран је средствима Градске управе за заштиту животне средине, а радови ће бити окончани до почетка зиме…