Радовима у Ветернику данас је „Градско зеленило“ започело санацију, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима.       Сува стабла и гране уклоњени су у близини месне заједнице, дома здравља и предшколске установе. У оквиру ове акције Ветерник ће бити богатији за 53 нова стабла копривића, бреза, леске, украсне шљиве и платана. За радове у Ветернику Градска управа за заштиту животне средине издвојила је укупно 762.697 динара. Почетку радова присуствовали су члан Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине Александар Башић и директор ЈКП „Градско зеленило“ Милан Новаковић.

 

Иначе, Градска управа за заштиту животне средине финансира два пројекта која обухватају санацију, очување и унапређење зелених површина у приградским насељима. За оба пројекта укупно је издвојено 9.751.725 динара (у цену је урачунат ПДВ). Пројектом су обухваћени важнији објекти у приградским насељима, паркови и површине дуж путева у Ветернику, Футогу, Бегечу, Буковцу, Новим и Старим Лединцима, Ковиљу, Каћу, Будисави, Шангају, Ченеју, Руменки, Кисачу и Степановићеву. У оквиру поменутих радове биће посађено 370 стабала лишћара и 97 четинара, као и велика количина украсног шибља и живе ограде. Од лишћара најзаступљенији су платан, јасен и украсна шљива, а од четинара кедар и туја.

 

Приградска насеља нису обухваћена програмом одржавања ЈКП „Градско зеленило“, али како су зелене површине приградских насеља веома важан део укупног система зеленила Града нашли смо начин да уз финансијску помоћ Градске управе за животну средину реализујемо потребне активности.

 

На овај начин позитивно се утиче на квалитет животне средине на микролокалитету приградских насеља. Такође, повезивањем зелених површина у граду и приградским насељима успоставља се значајна карика у тзв. зеленом прстену града што за последицу има еколошки, али и естетски значај.