У улици Милеве Марић на Новом насељу радници „Градског зеленила“ раде на претварању запуштене коровске површине у уређену зелену оазу. На површини од 876 м2 искрчена је самоникла вегетација и уклоњена велика количина смећа. Орезано је 11 стабала лишћара. У оквиру земљаних радова биће насут хумус у слоју од 15 до 25 центиметара. После тога следи садња 142 стабла лишћара и четинара, украсног шибља и подизање травњака на површини од 1425 м2. Поменута површина у улици Милеве Марић до сада је третирана као коровска, а од 2017.г. улази у Програм редовног одржавања „Градског зеленила“. И овај пројекат финансиран је средствима Буџетског фонда за заштиту животне средине.