На основу препоруке Института за низијско шумарство у Новом Саду, у улици Народног фронта почело је уклањање једног броја сребрнолисног јавора због престарелости. Током данашњег дана биће уклоњена сва стабла за које је процењено да им је смањена виталност због престарелости и која су достигла своју физиолошку зрелост. Она већ дужи период и поред редовног орезивања и одржавања представљају опасност по безбедност грађана и имовине, па је последњих година након сваког јачег ветра у улици Народног фронта редовно уочаван велики број палих грана.
Сребрнолисне јаворе замениће копривићи и сорбуси, зависно од дела улице и тока дрвореда. Поменуте врсте добро подносе неповољне градске услове и велику загађеност ваздуха, брзо расту и имају висок проценат примања. У оквиру радова у улици Народног фронта биће обновљени травњаци који су на великом броју места оштећени или у потпуности уништени.
Овом приликом подсећамо и на то да је обнова дрвореда завршена у улицама Максима Горког и Петра Драпшина, а да иста врста радова почиње и на Булевару Цара Лазара.