U zajedničkoj akciji „GreenIT“, čija je ideja ozelenjavanje javnih površina u gradu Novom Sadu, ozelenjena je Osnovna škola „Marija Trandafil“ u Veterniku. U ovoj akciji učestvovali su klub ljubitelja biciklizma „Eko kurir“, JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad i brojne IT kompanije.

Posađeno je 89 sadnica listopadnog i četinarskog drveća.
U sadnji je učestvovalo preko 100 zaposlenih i njihove dece iz pomenutih firmi.
JKP “ Gradsko zelenilo“ Novi Sad je sa zadovoljstvom prihvatilo učešće u ovoj akciji i uvek pozdravlja inicijative ovog tipa kako bi nam grad bio zeleniji.