Danas kada se celokupna privreda Republike, a i mi kao komunalno preduzeće suočavamo sa problemom likvidnosti, smatramo da je trenutno stanje dugoročno, pa čak i kratkoročno neodrživo, te stoga apelujemo na Vladu Republike Srbije da u što kraćem roku donese novi Zakon o radu kako bi se stvorila održiva privredna atmosfera i pokrenuli investicioni tokovi.

Svako odlaganje ovog zakona nanosi nemerljivu štetu privredi i gubitak puno većeg broja radnih mesta, od gubitka koji je realan u postupku restruktuiranja privrede i javno-komunalnog sektora.

v.d. direktora

Aleksandar Bogdanović