Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“ започело је радове на пројекту санације и унапређења зеленила у објектима Војске Србије у Новом Саду. Пројекат који финансира Градска управа за заштиту животне средине обухвата уклањање 31 трулог стабла, орезивање дрвећа и садњу 15 стабала кугластог багрема и 18 пирамидалних храстова.