Радови „Градског зеленила“ на озелењавању Темеринске и улице Бранка Радичевића приводе се крају и биће завршени пре уговореног рока (31.01.2016.) .

У Темеринској улици посађено је 55 стабала лишћара  (49 липа, 3 брезе и 3 црвенолисне шљиве). Поред тога, посађено је 2629 комада шибља (црвенолисна леска 7 ком., форзиција 432 ком., симфорикарпус 360 ком., хибискус 1130 ком., махонија 600 ком. и котонастер 100 ком.). Завршни радови на разделној траци у Темеринској улици планирани су за наредну недељу, чиме ће бити реализован пројекат унапређења зеленила у овој улици који је финансиран из Буџетског фонда за заштиту животне средине.

У улици Бранка Радичевића посађено је 87 стабала украсне трешње, са постојећих стабала уклоњене су суве гране., а наредне недеље следи реконструкција травњака површине 1343 м2.