У склопу пројекта санације Футошког парка, који финансира Градска управа за заштиту животне средине, радници „Градског зеленила“ ових дана постављају 85 нових клупа и 56 корпи за смеће. Сав мобилијар израђен је у столарској радионици „Градског зеленила“.

На Видовданском насељу започето је уређење зеленила у улици Александра Невског. Пројектом је планирано крчење самоникле вегетације на површини од 382 m2, чишћење земљишта на 1.130 m2,  као и  хумузирање плодном земљом које је предвиђено у слоју од 15 центиметара. У оквиру радова на садњи планирано је да улица буде обогаћена са 10 садница пирамидалног јасена, три дивља кестена, осам украсних шљива, седам карагана, једном каталпом, три сорбуса и 15 комада цариградске леске. У појасу дуж улице биће подигнут травњак површине 495 квадратних метара.

У Каћу, на површини између зграде Хитне помоћи и пруге радници „Градског зеленила“ завршили су крчење самоникле вегетације и садњу округластих форми багрема, као и украсног шибља. Ради се о површини од око 4.700 м2 која до сада није била у Програму редовног одржавања и на којој се сем самоникле вегетације налазила и велика количина смећа која је сада уклоњена.

Пројекат у Ковиљу који је такође финансирала Градска управа за заштиту животне средине, а који је управо завршен, обухватио је крчење самоникле вегетације, уклањање смећа, насипање плодне земље и садњу 120 стабала врба на површини уз канал. Овај део Ковиља мештанима је познат као „Хиподром“ и ту се током године одржава велики број манифестација различитог типа. Нове саднице уз канал имаће функцију заштитног појаса.