Један од већих пројеката „Градског зеленила“, чија је реализација тренутно у току, представља очување и унапређење зеленила на Каћкој петљи. У оквиру припремних радова предвиђено је уклањање 32 стабла, 6060 квадратних метара прераслог шибља на равним површинама, као и измена 235 кубних метара неплодне земље плодном.

Потом следи садња 174 саднице лишћара и четинара. У највећем броју заступљени су копривић, пирамидални јасен, храст лужњак, дивљи кестен, липа, црвенолисна шљива, црни бор итд. Биће посађен и велики број садница украсног шибља, више од 400 метара живе ограде, а у плану је и реконструкција травњака површине 1380 квадратних метара.

Пројекат финансира Градска управа за заштиту животне средине.