ОБАВЕШТЕЊЕ

 

О СТАВЉАЊУ НА ЈАВНИ УВИД ПРЕДЛОГА ПЛАНА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „КАМЕНИЧКИ ПАРК“ У НОВОМ САДУ ЗА ПЕРИОД 2014.-2023. ГОДИНЕ

 

Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад је на 11. седници, одржаној дана 23. oктобра 2013. године донео Одлуку којом се усваја предлог Плана управљања Споменика природе „Каменички парк“ за период 2014.- 2023. године.

Сагласно члану 54. Закона о заштити природе („Службени гласник РС“ број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправ.), у циљу обезбеђивања учешћа јавности, ставља се на јавни увид предлог Плана управљања Споменика природе „Каменички парк“ за период 2014.-2023. године. Јавни увид траје у периоду од 07.11.2013. до 06.12.2013. године. Материјал је доступан у просторијама управљача, Сутјеска 2, Нови Сад, (II спрат, соба бр. 4.), сваког радног дана у периоду од 07 до 10 часова, као и у електронском облику на сајту управљача www.zelenilo.com.

 

ЈКП „Градско зеленило“, Нови Сад позива јавност да изврши јавни увид у поменути предлог плана управљања најкасније до 06.12.2013. године.

 

Контакт телефони управљача су 021/21 00 285.