Ограда око језера у Дунавском парку ове седмице је у два наврата оштећена од стране вандала. Због тога што је простор око језера постао небезбедан за децу, радници столарске радионице „Градског зеленила“ вечерас су поставили привремену заштитну ограду. Наше предузеће ће у врло кратком периоду наћи начин како би се обезбедила средства за трајно решење, односно нову ограду, највише због безбедности најмлађих посетилаца парка. „Градско зеленило“ и овом приликом апелује на свест оних који уништавају имовину грађана Новог Сада, а свакодневно се суочавамо са таквим случајевима, да размисле о томе какве последице могу да проузрокују њихови поступци. У овом случају врло лако је могао да буде угрожен живот неког детета.