Алеју Мике Антића која се налази наспрам Технолошког факултета, као и простор око вртића Радосног детињства у Радничкој улици, као и површине између паркинг места на том подручју, од данас краси 90 нових садница лишћара и 5 четинара. Највише је посађено кестенова, а а заступљени су и пирамидални брест, жалосна софора, украсни глог, украсна шљива и метасеквоја. У току је садња 1.768 комада високог и средње високог шибља, као и 252 перена. На крају реализације пројекта који финансира Градска управа за заштиту животне средине биће реконструисан травњак површине 1.110 м2.