Više od stotinu studenata Novosadskog univerziteta koji žive u studentskim domovima, u saradnji sa radnicima Gradskog zelenila, posadili su više desetina sadnica jasena i ukrasne šljive. Novo drveće posađeno je u okviru Univerzitetskog kompleksa.

U sklopu ovog projekta posađeno je 150 stabala drveća, 5000 komada sadnica ukrasnog šiblja, rekonstruisani su travnjaci, uređene cvetne gredice i na pojedinim mestima obezbeđene klupe za odmor i korpe za otpatke.