Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“, реализујући пројекте које финансира Градска управа за заштиту животне средине, тренутно ради на уређењу зелених површина у улицама Косте Шокице, Приморској и Шајкашкој. У улици Косте Шокице орезане су суве гране на постојећим стаблима и посађена 42 кугласта багрема. Почетком следеће недеље ова улица биће богатија и за 20 липа и 5 стабала граба. У Приморској улици рађена је попуна дрвореда и том приликом посађено је 29 платана, док су дрвореди у Шајкашкој улици попуњени са 10 стабала кугластог багрема.