Организација предузећа

Руководство предузећа:

  • Милош Егић, директор
  • Марко Јовановић, помоћник директора за пројектовање, подизање, одржавање и производњу зеленила
  • Радојица Граовац, помоћник директора за техничке послове
  • Јовица Прентовић, помоћник директора за комерцијалне послове
  • Иван Ножинић, саветник директора за  медије

 

Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“

  • Дина Вранешевић, председник
  • Душан Јовичић, члан
  • Маринко Шолак, члан из реда запослених