zelenilo (1)

KATASTAR ZELENIH POVRŠINA U REDOVNOM ODRŽAVANJU ZA 2014. GODINU

 

 

JAVNO I BLOKOVSKO ZELENILO

 

– Ukupno zelenila:   3.276.286 m2

– Travnjaka:   3.051.874 m2

– Drveće – lišćari: 42.538 kom.

– Drveće – četinari:  6.653 kom.

– Ukrasno šiblje – listopadno: 155.313 kom.

– Ukrasno šiblje – zimzeleno:     99.605 kom.

– Živa ograda: 1.507 m2

– Ruže: 9.325 kom.

– Cvetne gredice: 3.765 m2

– Perene: 3.270 m2

– Žardinjere i saksije: 732 kom.

 

Radna jedinica Stari grad

–          Ukupno zelenila: 653.243 m2

–          Travnjaka:  605.735 m2

–          Drveće – lišćari:  8.117 kom.

–          Drveće – četinari: 1.006 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 21.274 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:   33.202 kom.

–          Živa ograda: 1507 m2

–          Ruže: 1.074 kom.

–          Cvetne gredice: 2.798 m2

–          Perene: 1.781 m2

–          Žardinjere i saksije: 685 kom.

 

 

Radna jedinica Petrovaradin

 

–          Ukupno zelenila: 243.560 m2

–          Travnjaka:  226.198 m2

–          Drveće – lišćari:  3.131 kom.

–          Drveće – četinari:  462 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 7.319 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:   5.117 kom.

–          Živa ograda: 4687 m

–          Ruže: 244 kom.

–          Cvetne gredice: 430 m2

–          Perene: 739 m2

–          Žardinjere i saksije: 0

–           

Radna jedinica Limani

 

–          Ukupno zelenila: 950.957 m2

–          Travnjaka:  866.358 m2

–          Drveće – lišćari:  12.023 kom.

–          Drveće – četinari:  2.322 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 55.759 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:   38.899 kom.

–          Živa ograda: 17.942 m

–          Ruže: 1.282 kom.

–          Cvetne gredice: 407 m2

–          Perene: 259 m2

–          Žardinjere i saksije: 21

 

Radna jedinica Novi Grad

–          Ukupno zelenila: 1.428.526 m2

–          Travnjaka:  1.353.583 m2

–          Drveće – lišćari:  19.267 kom.

–          Drveće – četinari: 2.863 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 70.961 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:    22.387 kom.

–          Živa ograda: 18.378 m

–          Ruže: 3.367 kom.

–          Cvetne gredice: 130 m2

–          Perene: 491 m2

–          Žardinjere i saksije: 26

 

–         PARKOVI –

 

Dunavski park

–          Ukupno zelenila: 32.461 m2

–          Travnjaka: 21.907 m2

–          Drveće – lišćari:    355 kom.

–          Drveće – četinari:   239 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 7.378 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:    5.550 kom.

–          Živa ograda: 689 m

–          Ruže: 100 kom.

–          Cvetne gredice: 309 m2

–          Perene: 749 m2

–          Žardinjere i saksije: 0

 

            Futoški park

 

–          Ukupno zelenila: 80.208 m2

–          Travnjaka:  73.692 m2

–          Drveće – lišćari:    510 kom.

–          Drveće – četinari:   562 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 5.818 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:    6.071 kom.

–          Živa ograda: 278 m

–          Ruže: 88 kom.

–          Cvetne gredice: 302 m2

–          Perene: 197 m2

–          Žardinjere i saksije: 2

 

Kamenički park

           

–          Ukupno zelenila: 117.979 m2

–          Travnjaka: 105.000 m2

 

            Limanski park

 

–          Ukupno zelenila: 64.008 m2

–          Travnjaka:  75.192 m2

–          Drveće – lišćari:  949 kom.

–          Drveće – četinari:   149 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 10.680 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno: 8.170 kom.

–          Živa ograda: 1014 m

–          Ruže: 2065 kom.

–          Cvetne gredice: 0

–          Perene: 0

–          Žardinjere i saksije: 0

Park kod Železničke stanice

 

–          Ukupno zelenila: 52.796 m2

–          Travnjaka:  46.996 m2

–          Drveće – lišćari: 719 kom.

–          Drveće – četinari: 176 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 6.852 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:  1.699 kom.

–          Živa ograda: 0

–          Ruže: 0

–          Cvetne gredice: 0

–          Perene: 0

–          Žardinjere i saksije: 0

 

 

Omladinski park

 

–          Ukupno zelenila: 44.376 m2

–          Travnjaka:   43.944 m2

–          Drveće – lišćari:    195 kom.

–          Drveće – četinari:  17 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 0

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:   0

–          Živa ograda: 440 m

–          Ruže: 0

–          Cvetne gredice: 0

–          Perene: 0

–          Žardinjere i saksije: 0

 

Goranski park

 

–          Ukupno zelenila: 14.359 m2

–          Travnjaka:  13.983 m2

–          Drveće – lišćari:  154 kom.

–          Drveće – četinari:  31 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 231 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno: 30  kom.

–          Živa ograda: 0

–          Ruže: 0

–          Cvetne gredice: 0

–          Perene: 0

–          Žardinjere i saksije: 0

 

Park na Bistrici

 

–          Ukupno zelenila: 89.359 m2

–          Travnjaka:  74.966 m2

–          Drveće – lišćari:  981 kom.

–          Drveće – četinari:  300 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 13708 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:  4.024 kom.

–          Živa ograda: 574 m

–          Ruže: 0

–          Cvetne gredice: 0

–          Perene: 0

–          Žardinjere i saksije: 0

 

Petrovaradinska tvrđava i Mišeluk

 

–          Ukupno zelenila: 599.214 m2

–          Travnjaka:  590.781 m2

–          Drveće – lišćari: 614 kom.

–          Drveće – četinari: 273 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 3.089 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:  5.988 kom.

–          Živa ograda: 1.307 m

–          Ruže: 166

–          Cvetne gredice: 46 m2

–          Perene: 230 m2

–          Žardinjere i saksije: 0

 

Kampus

 

–          Ukupno zelenila: 45.562 m2

–          Travnjaka:  42.605 m2

–          Drveće – lišćari:  658 kom.

–          Drveće – četinari: 182 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 478 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno: 1.135 kom.

–          Živa ograda: 1.044 m

–          Ruže: 265 kom.

–          Cvetne gredice: 78 m2

–          Perene: 31 m2

–          Žardinjere i saksije: 2

 

Centar Sremske Kamenice i Dečije selo

 

–          Ukupno zelenila:  42.442 m2

–          Travnjaka: 40.308 m2

–          Drveće – lišćari:  42 kom.

–          Drveće – četinari: 46 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 2.190 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:  2.661 kom.

–          Živa ograda: 81 m

–          Ruže: 403 kom.

–          Cvetne gredice: 254 m2

–          Perene: 175 m2

–          Žardinjere i saksije: 0

 

 

Štrand

 

–          Ukupno zelenila:  77.254 m2

–          Travnjaka:   75.807 m2

–          Drveće – lišćari: 446 kom.

–          Drveće – četinari:   28 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 214 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:   0

–          Živa ograda: 271 m

–          Ruže: 71 kom.

–          Cvetne gredice: 70 m2

–          Perene: 0

–          Žardinjere i saksije: 230 kom.

 

UKUPNO U REDOVNOM ODRŽAVANJU „GRADSKOG ZELENILA“ ZA 2014. GODINU:

 

–          Ukupno zelenila:  4.556.304 m2

–          Travnjaka:  4.257.055 m2

–          Drveće – lišćari: 48.161 kom.

–          Drveće – četinari: 8.656 kom.

–          Ukrasno šiblje – listopadno: 205.951 kom.

–          Ukrasno šiblje – zimzeleno:  134.933 kom.

–          Živa ograda: 58.112 m

–          Ruže: 12.483 kom.

–          Cvetne gredice: 4.824 m2

–          Perene: 4.652 m2

–          Žardinjere i saksije: 966 kom.