zelenilo (1)

КАТАСТАР ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЗА 2014. ГОДИНУ

 

 

ЈАВНО И БЛОКОВСКО ЗЕЛЕНИЛО

 

– Укупно зеленила:   3.276.286 м2

– Травњака:   3.051.874 м2

– Дрвеће – лишћари: 42.538 ком.

– Дрвеће – четинари:  6.653 ком.

– Украсно шибље – листопадно: 155.313 ком.

– Украсно шибље – зимзелено:     99.605 ком.

– Жива ограда: 1.507 м2

– Руже: 9.325 ком.

– Цветне гредице: 3.765 м2

– Перене: 3.270 м2

– Жардињере и саксије: 732 ком.

 

Радна јединица Стари град

–          Укупно зеленила: 653.243 м2

–          Травњака:  605.735 м2

–          Дрвеће – лишћари:  8.117 ком.

–          Дрвеће – четинари: 1.006 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 21.274 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:   33.202 ком.

–          Жива ограда: 1507 м2

–          Руже: 1.074 ком.

–          Цветне гредице: 2.798 м2

–          Перене: 1.781 м2

–          Жардињере и саксије: 685 ком.

 

 

Радна јединица Петроварадин

 

–          Укупно зеленила: 243.560 м2

–          Травњака:  226.198 м2

–          Дрвеће – лишћари:  3.131 ком.

–          Дрвеће – четинари:  462 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 7.319 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:   5.117 ком.

–          Жива ограда: 4687 м

–          Руже: 244 ком.

–          Цветне гредице: 430 м2

–          Перене: 739 м2

–          Жардињере и саксије: 0

–           

Радна јединица Лимани

 

–          Укупно зеленила: 950.957 м2

–          Травњака:  866.358 м2

–          Дрвеће – лишћари:  12.023 ком.

–          Дрвеће – четинари:  2.322 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 55.759 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:   38.899 ком.

–          Жива ограда: 17.942 м

–          Руже: 1.282 ком.

–          Цветне гредице: 407 м2

–          Перене: 259 м2

–          Жардињере и саксије: 21

 

Радна јединица Нови Град

–          Укупно зеленила: 1.428.526 м2

–          Травњака:  1.353.583 м2

–          Дрвеће – лишћари:  19.267 ком.

–          Дрвеће – четинари: 2.863 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 70.961 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:    22.387 ком.

–          Жива ограда: 18.378 м

–          Руже: 3.367 ком.

–          Цветне гредице: 130 м2

–          Перене: 491 м2

–          Жардињере и саксије: 26

 

–         ПАРКОВИ –

 

Дунавски парк

–          Укупно зеленила: 32.461 м2

–          Травњака: 21.907 м2

–          Дрвеће – лишћари:    355 ком.

–          Дрвеће – четинари:   239 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 7.378 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:    5.550 ком.

–          Жива ограда: 689 м

–          Руже: 100 ком.

–          Цветне гредице: 309 м2

–          Перене: 749 м2

–          Жардињере и саксије: 0

 

            Футошки парк

 

–          Укупно зеленила: 80.208 м2

–          Травњака:  73.692 м2

–          Дрвеће – лишћари:    510 ком.

–          Дрвеће – четинари:   562 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 5.818 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:    6.071 ком.

–          Жива ограда: 278 м

–          Руже: 88 ком.

–          Цветне гредице: 302 м2

–          Перене: 197 м2

–          Жардињере и саксије: 2

 

Каменички парк

           

–          Укупно зеленила: 117.979 м2

–          Травњака: 105.000 м2

 

            Лимански парк

 

–          Укупно зеленила: 64.008 м2

–          Травњака:  75.192 м2

–          Дрвеће – лишћари:  949 ком.

–          Дрвеће – четинари:   149 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 10.680 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено: 8.170 ком.

–          Жива ограда: 1014 м

–          Руже: 2065 ком.

–          Цветне гредице: 0

–          Перене: 0

–          Жардињере и саксије: 0

Парк код Железничке станице

 

–          Укупно зеленила: 52.796 м2

–          Травњака:  46.996 м2

–          Дрвеће – лишћари: 719 ком.

–          Дрвеће – четинари: 176 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 6.852 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:  1.699 ком.

–          Жива ограда: 0

–          Руже: 0

–          Цветне гредице: 0

–          Перене: 0

–          Жардињере и саксије: 0

 

 

Омладински парк

 

–          Укупно зеленила: 44.376 м2

–          Травњака:   43.944 м2

–          Дрвеће – лишћари:    195 ком.

–          Дрвеће – четинари:  17 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 0

–          Украсно шибље – зимзелено:   0

–          Жива ограда: 440 м

–          Руже: 0

–          Цветне гредице: 0

–          Перене: 0

–          Жардињере и саксије: 0

 

Горански парк

 

–          Укупно зеленила: 14.359 м2

–          Травњака:  13.983 м2

–          Дрвеће – лишћари:  154 ком.

–          Дрвеће – четинари:  31 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 231 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено: 30  ком.

–          Жива ограда: 0

–          Руже: 0

–          Цветне гредице: 0

–          Перене: 0

–          Жардињере и саксије: 0

 

Парк на Бистрици

 

–          Укупно зеленила: 89.359 м2

–          Травњака:  74.966 м2

–          Дрвеће – лишћари:  981 ком.

–          Дрвеће – четинари:  300 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 13708 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:  4.024 ком.

–          Жива ограда: 574 м

–          Руже: 0

–          Цветне гредице: 0

–          Перене: 0

–          Жардињере и саксије: 0

 

Петроварадинска тврђава и Мишелук

 

–          Укупно зеленила: 599.214 м2

–          Травњака:  590.781 м2

–          Дрвеће – лишћари: 614 ком.

–          Дрвеће – четинари: 273 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 3.089 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:  5.988 ком.

–          Жива ограда: 1.307 м

–          Руже: 166

–          Цветне гредице: 46 м2

–          Перене: 230 м2

–          Жардињере и саксије: 0

 

Кампус

 

–          Укупно зеленила: 45.562 м2

–          Травњака:  42.605 м2

–          Дрвеће – лишћари:  658 ком.

–          Дрвеће – четинари: 182 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 478 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено: 1.135 ком.

–          Жива ограда: 1.044 м

–          Руже: 265 ком.

–          Цветне гредице: 78 м2

–          Перене: 31 м2

–          Жардињере и саксије: 2

 

Центар Сремске Каменице и Дечије село

 

–          Укупно зеленила:  42.442 м2

–          Травњака: 40.308 м2

–          Дрвеће – лишћари:  42 ком.

–          Дрвеће – четинари: 46 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 2.190 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:  2.661 ком.

–          Жива ограда: 81 м

–          Руже: 403 ком.

–          Цветне гредице: 254 м2

–          Перене: 175 м2

–          Жардињере и саксије: 0

 

 

Штранд

 

–          Укупно зеленила:  77.254 м2

–          Травњака:   75.807 м2

–          Дрвеће – лишћари: 446 ком.

–          Дрвеће – четинари:   28 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 214 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:   0

–          Жива ограда: 271 м

–          Руже: 71 ком.

–          Цветне гредице: 70 м2

–          Перене: 0

–          Жардињере и саксије: 230 ком.

 

УКУПНО У РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ „ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА“ ЗА 2014. ГОДИНУ:

 

–          Укупно зеленила:  4.556.304 м2

–          Травњака:  4.257.055 м2

–          Дрвеће – лишћари: 48.161 ком.

–          Дрвеће – четинари: 8.656 ком.

–          Украсно шибље – листопадно: 205.951 ком.

–          Украсно шибље – зимзелено:  134.933 ком.

–          Жива ограда: 58.112 м

–          Руже: 12.483 ком.

–          Цветне гредице: 4.824 м2

–          Перене: 4.652 м2

–          Жардињере и саксије: 966 ком.