На иницијативу Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада у Београду је данас потписан уговор између Југословенског речног бродарства и ЈКП „Градско зеленило“.

Овим Уговором је прецизирано да Југословенско речно бродарство уступи јавно-комуналном предузећу „Градско зеленило“ понтон који ће имати функцију пристана на Дунаву и преко којег ће то новосадско предузеће да остварује сопствене приходе. Поред конкретног бенефита у виду додатних прихода, предвиђа се и уштеда више од 30 милиона динара из буџета Града због тога што је понтон уступљен Граду у потпуности без накнаде.

Посредством шефа Канцеларије за локални економски развој Оливере Симовић, потписивање уговора је уприличено као круна одличне сарадње републичких и градских институција, а потписници су били директор ЈКП „Градско зеленило“ Милан Новаковић и директорка Југословенског речног бродарства Биљана Чвертков која је показала изузетну кооперативност и добру вољу да се у што краћем року реализује ова сарадња на обострано задовољство и у корист Града Новог Сада.