Radnici „Gradskog zelenila“ završili su obnovu i unapređenje zelenila u Kisačkoj ulici. U okviru pripremnih radova uklonjena je velika količina šuta, nasuta plodna zemlja, povađeni stari panjevi i orezano postojeće drveće. Kisačka ulica sada je bogatija za 116 stabala tulipanovca, piramidalnog jasena, mečje leske, lipe, ukrasne trešnje, jorgovana i crnog bora. Posađeno je i 688 komada ukrasnog šiblja i podignuta živa ograda dužine 27 metara. Rekonstruisan je i travnjak površine 468 m2. Radove je finansirala Gradska uprava za zaštitu životne sredine.