U sklopu 39 projekata ozelenjavanja i rekonstrukcije zelenila u Novom Sadu koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine, nalazi se i obnova zelenih površina u Visarionovoj ulici. Radovi „Gradskog zelenila“ su u toku. Uklonjeno je 20 prestarelih i trulih stabala javora, koje će zameniti  11 piramidalnih grabova, 29 lipa i 93 sadnice ukrasnog šiblja. Drveće koje nije moralo da bude uklonjeno je orezano. U sklopu rekonstrukcije zelenila u ovoj ulici, biće obnovljen travnjak površine 600 m2.